Maak een afspraak
Dessels Doktershuis


Wat moet u meebrengen naar het spreekuur?

U brengt best altijd mee:

  • uw identiteitskaart
  • uw medicatielijst

Denk ook aan volgende formulieren:

  • Het document “vertrouwelijk” van uw ziekenfonds bij werkonbekwaamheid.
  • Bij ongeval de aangifteformulieren voor de verzekering.

 

Attesten, voorschriften, formulieren

Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak. Dit kost immers tijd en vaak is overleg noodzakelijk. Zodoende bent u zeker dat uw attesten tijdig klaar zijn.

Voorschriften worden niet telefonisch afgeleverd. Tijdens de consultatie worden er voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is.


Huisbezoeken

Op de praktijk zijn de omstandigheden voor een goed klinisch onderzoek en een correcte behandeling het beste.

Enkel bij dringende medische noodzaak en indien u zich niet naar de praktijk kan verplaatsen, komt de arts op huisbezoek.

Gelieve huisbezoeken voor 10u00 aan te vragen. De arts van dienst komt dan aan huis.


Tarieven

De artsen werken aan het conventietarief zoals vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen. 

Het deel dat u zelf betaalt heet “remgeld”. Hoeveel remgeld u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 4 euro voor een consultatie, tussen 2,5 en 10,5 euro voor een huisbezoek.